Containertransport och lyft


En sidlastare från Hammar maskin AB som
även kallas Hammarlift och ibland i vardagstal 
för Sima.

Lyftkapacitet: 33 ton
Containerstorlekar: 20 - 45 fot.
 
 
Utrustning:
Möjlighet att lyfta 2 st. 20 fots containers samtidig med en vikt av 14 ton styck.

Vågutrustning som ger möjlighet att se totalvikten på containern med den noggrannhet på 0,25 %
 
Sima

Sima Sima Sima SimaSima

Du kan klicka på en bild för bättre upplösning.