Nyheter


 

Sydöstran är med oss vid sista etappen av "Vattenprojektet"


Företaget har byggt ny hall och investerat i en ny miljö euro 5 lastväxlarbil.

hall2hall

bilsläp

Intressant läsning om Logistic Centre i Karlshamn. Du finner vårt område
under punkt 5 på kartan i pdf. dokumentet.


Tomt


Vi har köpt en tomt på närmare 10 000 kvm
av Karlshamns Kommun. Ett markområde
(gul markerat på kartan, Östersjövägen 10)
i nya Stillerydsområdet. 

Där kan vi nu hyra ut lagringsplats och
ombesörja hantering av gods.Plan

 


 
Festival

Vi medverkade under den populära Östersjöfestivalen och denna gång hade vi en last som det sjöng om.


folk