Tips inför uppdrag


Det är bra om du vet maxbredden på båten, stugan eller
objektet som du vill ha transporterat. 

Kom ihåg att på stugor etc är ofta taket det bredaste,
likaså är höjden viktig då fri höjd på svenska
vägar är 450 cm. 

Lasthöjden på kranbilens flak är 330 cm och i kölfickan
345 cm. Lasthöjden på maskinsläpen är 360 cm och i
kölfickan 400 cm.

Lasthöjden på båttransportsläpen är ända upp till
425 cm beroende på båttyp.

Om dispens behövs så ombesörjer vi det. 

Du kan klicka på länken nedan till Vägverkets broschyr
om specialtransporter om du vill veta mera.


Övriga villkor här.